NÜMUNƏVİ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ/ Reklam çarxı
NÜMUNƏVİ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ/ Reklam çarxı
NÜMUNƏVİ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ/ Reklam çarxı
NÜMUNƏVİ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ/ Reklam çarxı
ALICIYA KASSA ÇEKİ VERİN/ Reklam çarxı
KASSA ÇEKİ/ Reklam çarxı
MƏKTƏBLİNİN DOSTU / İmic çarxı
KASSA ÇEKİNİ TƏLƏB EDİN/ Reklam çarxı
KASSA ÇEKİNİ TƏLƏB EDİN/ Reklam çarxı
KASSA ÇEKİNİ TƏLƏB EDİN/ Reklam çarxı
COVID-19 / Davranış qaydaları
FORMA 4/ Reklam çarxı
HAMİLƏLİYƏ HƏKİM NƏZARƏTİ/ Reklam çarxı
MƏKTƏBLİNİN DOSTU/ Gerçək hadisələr əsasında
MƏKTƏBLİNİN DOSTU/ Gerçək hadisələr əsasında
VERGİ UÇOTU / Kənd təsərrüfatı
VERGİLƏRİ ÖDƏYƏK/ Reklam çarxı
ALBALI/ Reklam çarxı
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ/ Reklam çarxı
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ/ Reklam çarxı
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ/ Reklam çarxı
VERGİLƏRİ ÖDƏYƏK/ Reklam çarxı
VERGİLƏRİ ÖDƏYƏK/ Reklam çarxı
VERGİLƏRİ ÖDƏYƏK/ Reklam çarxı
VERGİLƏRİ ÖDƏYƏK/ Reklam çarxı
FƏALİYYƏT PRİNSİPLƏRİ/ Reklam çarxı
MÜƏLLİMLƏRİN DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ/ Təşviqat çarxı
MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ ELEKTRON QƏBULU/ Təşviqat çarxı
GƏLƏCƏYİN MÜƏLLİMİ TƏQAÜDÜ/ Təşviqat çarxı
MƏKTƏBƏHAZIRLIQ KURSLARI/ Reklam çarxı
EL BİLİR Kİ, SƏN MÜƏLLİMSƏN/ reklam çarxı
MÜLKİ MƏSULİYYƏTİN İCBARİ SIĞORTASI/ Sosial çarx
TƏLƏSƏN ENDİRİMƏ DÜŞƏR/ Reklam çarxı
FIRILDAĞIN QURBANI OLMAYIN/ Reklam çarxı
YOLDA MƏDƏNİ OLAQ/ Sosial çarx
YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI/ Sosial çarx
YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI/ Sosial çarx
YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI/ Sosial çarx
MÜLKİ MƏSULİYYƏTİN İCBARİ SIĞORTASI/ Reklam çarx
MÜLKİ MƏSULİYYƏTİN İCBARİ SIĞORTASI/ Reklam çarxı
Nağdsız ödənişlər / Dövlət Vergi Xidməti
Nağdsız ödənişlər / Dövlət Vergi Xidməti
ƏDV Geri Al / Dövlət Vergi Xidməti
ƏDV Haradadır? / Dövlət Vergi Xidməti
ƏDV Geri Al / Dövlət Vergi Xidməti
ƏDV Geri Al / Dövlət Vergi Xidməti
ƏDV Geri Al / Dövlət Vergi Xidməti
DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ 2021
Elm və Təhsil Nazirliyi Kod saatı
Dövlət Vergi Xidməti - ƏDV Geri Al 17.5% - "İtirdik"
Dövlət Vergi Xidməti ƏDV Geri Al 17.5%
Dövlət Vergi Xidməti ƏDV Geri Al 17.5%
Dövlət Vergi Xidməti - "Kassa Çeki Tələb Et!" mövzusu təsviri sənət incilərində
Kassa çekini tələb et! - "Ovçu mağazası"
Kassa çekini tələb et! - "İdman mağazası"
Kassa çekini tələb et! - "Termometr"