ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ / SABAH QRUPLARI TƏLƏBƏLƏRİNİN 1-Cİ FORUMU